สรุปหนังสือ Tiny Habits

หนังสือราคา 316 บาท สามารถสั่งซื้อได้ที่นี่
สวัสดีครับ ในวันนี้ผมจะสรุปเนื้อหาสําคัญของหนังสือ Tiny Habits ดังนี้ครับ

หนังสือ Tiny Habits เขียนโดย BJ Fogg ซึ่งเป็นศาสตราจารย์ด้านพฤติกรรมศาสตร์ ที่มหาวิทยาลัย Stanford ในรัฐแคลิฟอร์เนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา

ศ.ดร. บีเจ ฟอกก์ เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบพฤติกรรม และเป็นผู้ก่อตั้งห้องปฏิบัติการวิจัยด้านพฤติกรรม Stanford Behavior Design Lab ซึ่งทําการวิจัยและทดสอบหลักการต่างๆ เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของคนให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืน

เนื้อหาหลักของหนังสือเล่มนี้สรุปได้ว่า การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมตนเองให้ดีขึ้น ไม่ได้ยากเกินไปหากเรามีวิธีคิดและวิธีปฏิบัติที่ถูกต้อง

ประเด็นสําคัญ คือ อย่าพยายามเปลี่ยนแปลงตัวเองมากเกินไปในคราวเดียว แต่ควรเริ่มต้นจากสิ่งเล็กๆ ทีละน้อย แล้วค่อยๆ ขยายผลไปสู่เป้าหมายใหญ่ในที่สุด

ยกตัวอย่างเช่น หากต้องการมีสุขภาพดีขึ้นด้วยการออกกําลังกาย ควรจะเริ่มต้นด้วยการเดินเร็ว 10 นาทีต่อวันก่อน ไม่ใช่พุ่งเข้าไปวิ่งมาราธอนทันที

ตามหลักการของหนังสือ Tiny Habits นี้ พฤติกรรมของคนเราขึ้นอยู่กับ 3 ปัจจัยหลัก ดังนี้

  1. แรงจูงใจ (Motivation)

แรงจูงใจ หมายถึง ความต้องการหรือความปรารถนาที่จะกระทําสิ่งใดสิ่งหนึ่ง แรงจูงใจเพียงอย่างเดียวสามารถทําให้เราทําสิ่งยากๆ ได้สําเร็จในครั้งเดียว แต่มันไม่เพียงพอสําหรับการสร้างการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมอย่างยั่งยืน

  1. ความสามารถ (Ability)

ความสามารถ หมายถึง ขีดความสามารถในการกระทําพฤติกรรมนั้นๆ ไม่ว่าจะเป็นความสามารถทางร่างกาย สติปัญญา ทักษะ หรือเวลาว่างที่มีอยู่

  1. สิ่งกระตุ้น (Prompt)

สิ่งกระตุ้น หมายถึง สิ่งเร้าที่ทําให้เกิดพฤติกรรมขึ้น เช่น เสียงนาฬิกาปลุกทําให้ตื่นนอน สัญญาณไฟเขียวทําให้ขับรถต่อไปได้ เป็นต้น

การเปลี่ยนแปลงอย่างยั่งยืนจําเป็นต้องอาศัยพฤติกรรมที่เราสามารถทําได้จริงในชีวิตประจําวัน ดังนั้น เราควรเลือกพฤติกรรมที่ง่ายที่สุดมาเป็นจุดเริ่มต้น เพราะยิ่งง่าย ยิ่งทําได้บ่อย ยิ่งทําได้บ่อย ยิ่งกลายเป็นนิสัยได้ง่าย

วิธีหนึ่งที่หนังสือแนะนําคือ การใช้พฤติกรรมเดิมที่เคยทําเป็นประจําอยู่แล้ว ให้เป็นตัวกระตุ้นให้เกิดพฤติกรรมใหม่ที่เราต้องการ

ยกตัวอย่างเช่น

  • ทุกครั้งที่แปรงฟันเสร็จ ให้นั่งทําสมาธิ 1 นาที
  • ทุกครั้งที่จอดรถแล้วปิดเครื่อง ให้บันทึกสิ่งดีๆ ที่เกิดขึ้นในวันนี้ลงสมุด
  • ทุกครั้งที่เดินผ่านกระจกให้ยิ้มให้ตัวเอง

พฤติกรรมเก่าที่ทําอยู่แล้วจะช่วยเป็นตัวกระตุ้นให้เกิดพฤติกรรมใหม่ได้ง่าย และเมื่อทําซ้ําๆ พฤติกรรมใหม่ก็จะค่อยๆ ฝังรากลึกจนกลายเป็นนิสัยในที่สุด นี่คือหลักการพื้นฐานของหนังสือเล่มนี้

ผู้เขียนเรียกหลักการนี้ว่า Tiny Habits ซึ่งแปลว่า นิสัยเล็กๆ หมายถึง การสร้างนิสัยใหม่ด้วยพฤติกรรมเล็กๆ ที่ทําได้ง่ายและไม่ต้องใช้เวลานาน

ยกตัวอย่างนิสัยเล็กๆ ที่ผู้เขียนหนังสือคนนี้ใช้ประจํา คือ เขาเรียกมันว่า Maui Habit

ทุกเช้าเมื่อลุกขึ้นจากเตียง เท้าแตะพื้น ผู้เขียนจะพูดกับตัวเองว่า “วันนี้จะเป็นวันที่ยอดเยี่ยม” แม้จะมีอุปสรรคมากมายรออยู่ข้างหน้า แต่การพูดปลุกใจตัวเองแบบนี้ทุกวัน ทําให้เขาเริ่มมองโลกในแง่ดีและมีพลังใจในการเผชิญปัญหามากขึ้น

นอกจากนี้ ผู้เขียนยังใช้หลักการ Tiny Habits ในการสร้างนิสัยออกกําลังกายอีกด้วย โดยเขาเลือกปัสสาวะเป็นจุดเริ่มต้น เพราะเป็นกิจกรรมที่เขาทําบ่อยครั้งในแต่ละวัน ทุกครั้งที่เขากดชักโครกเสร็จ จะทําดัมเบล 10 ครั้ง ทําไปเรื่อยๆ จนกลายเป็นนิสัย และมีวันหนึ่งเขาทําดัมเบลถึง 50 ครั้ง โดยอัตโนมัติ!

สรุปแล้ว หนังสือเล่มนี้สอนให้เรารู้ว่า การเปลี่ยนแปลงตัวเองไม่ได้ยากเกินไป หากเราเปลี่ยนวิธีคิด และเริ่มต้นจากพฤติกรรมเล็กๆ ที่ทําได้ง่ายในชีวิตประจําวัน

แทนที่จะตั้งเป้าหมายใหญ่โตที่ยากจนเกินเอื้อม ให้เริ่มจากจุดเล็กๆ ที่ทําได้ทันที แล้วค่อยๆ ขยายออกไป พฤติกรรมดีๆ จะค่อยๆ ฝังรากลึกเป็นนิสัย และนําไปสู่การเปลี่ยนแปลงชีวิตอย่างยั่งยืนในที่สุด

สําหรับผู้ที่สนใจอยากปรับเปลี่ยนพฤติกรรมตัวเองให้ดีขึ้น ลองนําแนวคิดจากหนังสือเล่มนี้ไปประยุกต์ใช้ดู ผมเชื่อว่ามันจะช่วยให้ท่านสร้างการเปลี่ยนแปลงได้จริง และประสบความสําเร็จตามเป้าหมายในที่สุด

ขอให้ทุกท่านมีพลังและมีความสุขกับการสร้างนิสัยดีๆ ให้กับตัวเองนะครับ สวัสดีครับ

ปล. หนังสือราคา 316 บาท สามารถสั่งซื้อได้ที่นี่

Leave a Reply

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *