การเติบโตของ AI บน YouTube

สวัสดีครับ วันนี้ผมอยากแนะนําวิดีโอเกี่ยวกับความก้าวหน้าของ AI บน YouTube ที่น่าติดตามเป็นอย่างมาก ผมเห็นว่าวิดีโอนี้ให้มุมมองที่น่าสนใจเกี่ยวกับอนาคตของ AI บนแพลตฟอร์ม YouTube ซึ่งผู้ชมควรติดตามให้ใกล้ชิด

เกี่ยวกับผู้สร้าง: Memeulous เป็น YouTuber ที่มีผู้ติดตามกว่า 4 ล้านคน เขาโด่งดังจากวิดีโอเกม Minecraft และ Roblox แต่ล่าสุดเขาได้เริ่มทดลองสร้างวิดีโอด้วย AI

สรุปประเด็นสําคัญ:

  • AI กําลังถูกนํามาใช้สร้างวิดีโอบน YouTube มากขึ้น
  • บางช่องใช้ AI แต่ไม่เปิดเผย ทําให้ยากต่อการระบุ
  • ผู้คนยังมีความกังวลต่อการถูกแทนที่ด้วย AI
  • Quelcop เป็น YouTuber ที่นํา AI มาใช้อย่างเปิดเผย และสร้าง AI ตัวเอง
  • AI ยังมีข้อจํากัด แต่เทคโนโลยีกําลังพัฒนาอย่างรวดเร็ว

ขั้นตอนการสร้างวิดีโอด้วย AI:

  1. ใช้ ChatGPT เขียนบท
  2. ใช้ AI voice generator อ่านบทออกเสียง
  3. ใช้ AI video generator แปลงเสียงและบทเป็นวิดีโอ
  4. ใช้ AI video editor แต่งวิดีโอเพิ่มเติม
  5. สร้างภาพปกด้วย AI

คําแนะนํา

ผมเห็นว่า AI จะมีบทบาทมากขึ้นในอนาคต แต่การใช้ AI ควรมีจริยธรรมและความรับผิดชอบ เราต้องใช้เทคโนโลยีอย่างผสมผสานกับมนุษย์ ทั้งนี้ AI ยังมีข้อจํากัดอยู่มาก การสร้างคอนเทนต์คุณภาพยังต้องอาศัยความคิดสร้างสรรค์ของมนุษย์อยู่

คําถามที่พบบ่อย:

คําถาม: AI จะทําให้ YouTuber หายไปไหม
คําตอบ: ไม่หายไป แต่จะเปลี่ยนแปลงบทบาท ต้องปรับตัวให้เข้ากับเทคโนโลยี

คําถาม: AI ทําให้คุณภาพวิดีโอดีขึ้นไหม
คําตอบ: ขึ้นกับการออกแบบ AI และการควบคุมคุณภาพ ยังไม่สามารถแทนที่ความคิดสร้างสรรค์มนุษย์ได้ทั้งหมด

คําถาม: จะรู้ได้อย่างไรว่าวิดีโอถูกสร้างด้วย AI
คําตอบ: ดูที่ความเป็นธรรมชาติในการพูด การเคลื่อนไหวของคน ความสมจริงของเนื้อหา และอ่านคําอธิบายวิดีโอ

คําถาม: AI จะมาแทนที่งานมนุษย์หรือไม่
คําตอบ: AI จะทํางานร่วมกับมนุษย์ ไม่ใช่มาแทนที่ทั้งหมด มนุษย์ยังมีบทบาทสําคัญในการกํากับดูแลและพัฒนา AI

คําถาม: AI มีข้อดีข้อเสียอย่างไรบ้าง
คําตอบ: ข้อดี เช่น ทํางานได้เร็ว ประหยัด มีประสิทธิภาพ ข้อเสีย เช่น ยังขาดความคิดสร้างสรรค์ ยังต้องมีมนุษย์ควบคุมอย่างใกล้ชิด

Leave a Reply

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *