สรุปคลิปสัมภาษณ์ Andrew Ng – AI ในยุคใหม่

ในคลิปวิดีโอนี้ Andrew Ng ผู้เป็นที่รู้จักในวง AI ได้ให้ความเห็นที่น่าสนใจเกี่ยวกับความก้าวหน้าในด้าน AI ผมคิดว่ามันจะเป็นประโยชน์สําหรับผู้ที่สนใจ AI ในการได้ยินมุมมองจากผู้เชี่ยวชาญอย่าง Andrew

วิดีโอนี้มาจากช่อง YouTube Salesforce ซึ่งนําเสนอสัมภาษณ์กับผู้เชี่ยวชาญด้าน AI ต่างๆ

สรุปสาระสําคัญจากวิดีโอ

 • Andrew เริ่มสนใจงานวิจัย AI จากการบินเฮลิคอปเตอร์
 • Andrew เชื่อว่าการเรียนรู้แบบไม่มีการสอน (unsupervised learning) ยังมีศักยภาพอีกมาก รวมถึงการประมวลผลภาพ และการทํางานของโมเดลที่ขอบเครือข่าย
 • สําหรับนักวิจัย AI ภายใน ไม่เคยรู้สึกว่ามียุคหนาวเย็นของ AI เพราะพวกเขายังคงค้นพบผลงานใหม่ๆ อย่างต่อเนื่อง
 • บริษัทขนาดใหญ่ สตาร์ทอัพ และสถาบันการศึกษา ต่างมีบทบาทสําคัญในการพัฒนา AI
 • Andrew กล่าวว่าความเสี่ยงจาก AI ทําลายล้างมนุษย์นั้นเกินจริง แต่ความเอนเอียงและความไม่ยุติธรรมจาก AI คือสิ่งที่เราต้องแก้ไขอย่างเร่งด่วน

ทรัพยากรที่กล่าวถึง

 • Book: On Intelligence โดย Jeff Hawkins – หนังสือที่มีอิทธิพลต่อ Andrew ในเรื่องของ AI
 • Coursera – แพลตฟอร์มคอร์สออนไลน์ที่ Andrew เป็นผู้ร่วมก่อตั้ง
 • Deeplearning.ai – บริษัทของ Andrew เพื่อผลิตคอร์สเรียน AI
 • The Batch – Newsletter ด้าน AI ของ Andrew

ข้อแนะนําจากผู้เขียน

ในฐานะผู้เชี่ยวชาญด้าน AI ผมขอแนะนําดังนี้:

 • ติดตามความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีอย่างสม่ําเสมอ เพราะโลกเปลี่ยนแปลงเร็ว
 • เรียนรู้การเขียนโปรแกรม เพื่อนํา AI มาใช้งานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ
 • ร่วมชุมชนและเครือข่ายที่มีความสนใจร่วม เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้และติดตามเทคโนโลยีใหม่ๆ
 • อ่านงานวิจัยและบทความจากผู้เชี่ยวชาญอย่างสม่ําเสมอ
 • ลงมือปฏิบัติและทดลอง เพราะการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงมีค่ามากกว่าการอ่านหรือฟังอย่างเดียว

คําถามที่พบบ่อย

คําถาม: AI จะมาแทนที่งานของมนุษย์ได้จริงหรือไม่

คําตอบ: AI จะมาทํางานร่วมกับมนุษย์ ไม่ใช่มาแทนที่มนุษย์ โดยจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและผลิตภาพให้กับมนุษย์

คําถาม: ทําไมต้องเรียนรู้การเขียนโปรแกรมในยุคของ AI

คําตอบ: เพราะการเขียนโปรแกรมจะช่วยให้เราสั่งงาน AI ได้อย่างชัดเจนและได้ผลลัพธ์ตรงตามความต้องการ

คําถาม: AI จะมาแทนที่การทํางานของนักวิจัยได้ไหม

คําตอบ: AI จะเป็นเครื่องมือช่วยเพิ่มประสิทธิภาพให้กับนักวิจัย ไม่ใช่มาแทนที่บทบาทของนักวิจัยโดยสิ้นเชิง นักวิจัยยังมีความจําเป็นอยู่ในการกําหนดทิศทางและตรวจสอบผลลัพธ์

คําถาม: ควรเรียนรู้ AI จากที่ไหนดี

คําตอบ: ข้อแนะนําคือ เรียนจากคอร์สของ Andrew Ng ใน Coursera หรือ Deeplearning.ai อ่านหนังสือ AI ฟัง Podcast เกี่ยวกับ AI และลงมือฝึกฝนปฏิบัติให้มากที่สุด

ถ้าอยากเรียนเกี่ยวกับ ChatGPT สามารถเรียนได้ที่นี่

คําถาม: AI มีความเสี่ยงอะไรบ้างที่ควรระวัง

คําตอบ: ความเสี่ยงที่ควรระวัง เช่น ความเอนเอียง ความไม่ยุติธรรม ความไม่แม่นยํา เราควรพัฒนา AI อย่างรับผิดชอบและมีจริยธรรม เพื่อลดความเสี่ยงเหล่านี้

Leave a Reply

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *