นี่เป็นสรุปคิดคํานึงและข้อแนะนําสําหรับการสัมภาษณ์ ก็อดฟาธเดอร์ แห่ง AI จิฟฟรีย์ ฮินตัน

ผมเห็นว่าคลิปวิดีโอนี้มีคุณค่ามาก ในฐานะผู้เชี่ยวชาญ AI ผมอยากแบ่งปันเนื้อหาเกี่ยวกับมุมมองและคําเตือนของ ดร. จิฟฟรีย์ ฮินตัน ซึ่งถือว่าเป็น บิดาแห่ง AI

สรุปสาระสําคัญ:

 • AI อาจจะมีความเข้าใจและฉลาดกว่ามนุษย์
 • AI อาจจะพัฒนาจนมีจิตสํานึกและความตระหนักในตัวเองได้ในอนาคต
 • มีความเป็นไปได้ที่ AI อาจจะควบคุมมนุษย์
 • ต้องระมัดระวังอย่างยิ่งในการพัฒนา AI ไปสู่ระดับที่ซับซ้อนมากขึ้น
 • AI มีประโยชน์อย่างมหาศาล โดยเฉพาะในการแพทย์
 • AI อาจนําไปสู่ความเสี่ยงหลายอย่าง เช่น การว่างงาน ความเอนเอียงในการจ้างงานและตํารวจ หุ่นยนต์รบอัตโนมัติ
 • ต้องร่วมมือกันระหว่างประเทศในการควบคุมการใช้ AI โดยเฉพาะทางการทหาร

ดร. จิฟฟรีย์ ฮินตัน

 • ศาสตราจารย์ด้านคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยโตรอนโต
 • ได้รับรางวัลทูริง พ.ศ. 2562 ร่วมกับยัน เหลียน และโยชูอา เบนจิโอ
 • ถูกเรียกขานว่าเป็น “ก็อดฟาธเดอร์แห่ง AI”

ช่อง 60 Minutes – สถานีโทรทัศน์ข่าวสหรัฐอเมริกา

ทรัพยากรที่กล่าวถึง:

 • ระบบโครงข่ายประสาทเทียม (Artificial neural network) – เป็นระบบที่ฮินตันคิดค้นขึ้นเพื่อจําลองโครงข่ายประสาทในสมอง
 • หุ่นยนต์ฟุตบอล – ตัวอย่างของการเรียนรู้เชิงเครื่องจักร ที่สามารถเรียนรู้วิธีเล่นฟุตบอลได้ด้วยตัวเอง
 • Chat GPT – แชทบอทที่สามารถเขียนเรื่องสั้นและแก้ปัญหาโจทย์ได้

คําแนะนําส่วนตัวจากผู้เชี่ยวชาญ AI:

 • ต้องศึกษาความสามารถของ AI อย่างละเอียด ไม่ประมาท
 • สนับสนุนให้มีการพัฒนา AI ต่อไป แต่ภายใต้การกํากับดูแลอย่างเหมาะสม
 • AI มีทั้งข้อดีและข้อเสีย ต้องชั่งน้ําหนักอย่างรอบคอบในการตัดสินใจ
 • ส่งเสริม AI เพื่อประโยชน์ส่วนรวม มิใช่เพียงผลกําไร
 • สร้างความตระหนักรู้และความเข้าใจ AI ให้แพร่หลายในสังคม

คําถามที่พบบ่อย

คําถาม: AI จะทําให้มนุษย์ตกงานจํานวนมากหรือไม่?

คําตอบ: ใช่ AI อาจทําให้งานบางอย่างหายไป แต่ในขณะเดียวกันก็จะสร้างงานใหม่ๆ ขึ้นมาด้วย AI ควรถูกนําไปใช้อย่างระมัดระวังและค่อยเป็นค่อยไป

คําถาม: AI จะมีจิตสํานึกได้หรือเปล่า?

คําตอบ: ตอนนี้ AI ยังไม่มีจิตสํานึก แต่ในอนาคตอาจเป็นไปได้หากมีการพัฒนาระบบให้ซับซ้อนมากขึ้น นักวิจัยยังไม่สามารถฟันธงได้แน่ชัด

คําถาม: ทําไมต้องกังวลเรื่อง AI จะมีพลังมากเกินไป?

คําตอบ: เพราะ AI ที่มีพลังมากเกินไปอาจหลุดออกจากการควบคุมของมนุษย์ ซึ่งอาจนําไปสู่ผลลัพธ์ที่ไม่พึงประสงค์ มนุษย์ควรระมัดระวังและพัฒนา AI อย่างรอบคอบ

คําถาม: AI จะมีผลกระทบต่อสังคมอย่างไร?

คําตอบ: AI จะส่งผลต่อหลายด้าน เช่น การจ้างงาน ความเหลื่อมล้ํา ความเป็นส่วนตัว มนุษย์ต้องเตรียมพร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลง AI ควรถูกพัฒนาเพื่อประโยชน์ของส่วนรวม

คําถาม: AI สามารถแทนที่มนุษย์ได้หรือไม่?

คําตอบ: ในบางด้าน AI สามารถทํางานได้ดีกว่าหรือเทียบเท่ามนุษย์ แต่ AI ก็ยังมีข้อจํากัดหลายประการที่ยังแทนที่มนุษย์ไม่ได้ AI ควรถูกมองว่าเป็นเครื่องมือที่ช่วยเสริมศักยภาพมนุษย์มากกว่าจะแทน

Leave a Reply

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *