การสร้างระบบค้นหาเนื้อหาด้วย AI จาก Google

สวัสดีครับท่านผู้อ่าน ผมเป็นนักเขียนอิสระด้านเทคโนโลยี AI มีความสนใจเรื่องการประยุกต์ใช้ AI ให้เกิดประโยชน์ต่อธุรกิจ วันนี้ผมอยากแนะนําวิดีโอสอนการสร้างระบบค้นหาเนื้อหาด้วย AI จาก Google ซึ่งผมคิดว่าจะเป็นประโยชน์อย่างมากสําหรับธุรกิจที่มีเนื้อหาจํานวนมากและต้องการให้ลูกค้าค้นหาข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ในวิดีโอนี้ สอนวิธีสร้างระบบค้นหาเนื้อหาด้วย AI โดยใช้โปรเจ็กต์ฟรีจาก Google ชื่อ Docs Agent

Docs Agent จะทํางานร่วมกับ AI language model เช่น Google Bard เพื่อตอบคําถามของผู้ใช้ในรูปแบบการสนทนา โดยจะค้นหาเนื้อหาที่เกี่ยวข้องจากคลังข้อมูลแล้วสร้างคําตอบให้โดยอัตโนมัติ

ดังนั้นแม้คุณไม่มีความรู้ด้านการพัฒนา AI model เอง ก็สามารถนําเทคโนโลยีนี้มาใช้กับเนื้อหาของคุณได้อย่างง่ายดาย

สรุปประเด็นสําคัญจากวิดีโอ

 • Docs Agent เป็นโปรเจ็กต์โอเพนซอร์สจาก Google ที่ช่วยสร้างระบบค้นหาเนื้อหาด้วย AI ได้ง่ายๆ
 • ไม่จําเป็นต้องสร้าง AI model เอง แค่ใช้ model สําเร็จรูป เช่น Google PaLM
 • กระบวนการทํางานหลัก คือ นําเนื้อหามาแปลงเป็น text embeddings เก็บไว้ในฐานข้อมูล แล้วค้นหา embeddings ที่ตรงกับคําถามผู้ใช้มากที่สุด
 • ควรแบ่งเนื้อหาเป็นชิ้นๆ ตามหัวข้อ ไม่ใช่แบ่งแบบสุ่ม เพื่อให้ text embeddings มีความหมายมากขึ้น

ขั้นตอนการทํางานของ Docs Agent

 1. ดาวน์โหลดโค้ดจาก GitHub repository
 2. ติดตั้ง dependencies และทําการ setup
 3. จัดเตรียมเนื้อหาที่ต้องการให้ระบบค้นหา ในรูปแบบ Markdown แบ่งตามหัวข้อ
 4. แปลงเนื้อหาเป็น text embeddings ด้วย Google PaLM API แล้วเก็บไว้ในฐานข้อมูลเวกเตอร์
 5. เปิดใช้งาน chatbot interface เพื่อให้ผู้ใช้สามารถพิมพ์คําถามเข้ามาได้
 6. ระบบจะค้นหา text embeddings ที่ตรงกับคําถามมากที่สุด แล้วสร้างคําตอบพร้อมลิงก์ไปยังเนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

ทรัพยากรที่ใช้ในโปรเจ็กต์

 • Docs Agent: โปรเจ็กต์โอเพนซอร์สสําหรับสร้างระบบค้นหาเนื้อหาด้วย AI
 • Google PaLM: AI language model สําเร็จรูปจาก Google สําหรับ generating embeddings
 • GitHub: ใช้เก็บโค้ดและจัดการ repository ของโปรเจ็กต์
 • Vector database: เก็บ text embeddings ของเนื้อหาเพื่อใช้ค้นหาข้อมูล

คําแนะนําสําหรับผู้สนใจนําไปใช้

ในฐานะผู้เชี่ยวชาญด้าน AI ผมแนะนําว่าการนํา Docs Agent มาใช้กับเนื้อหาของคุณเองนั้นง่ายมากและคุ้มค่าอย่างยิ่ง

เนื่องจากไม่ต้องสร้าง AI model เอง คุณจึงสามารถทดลองได้อย่างรวดเร็วและปรับแต่งให้เหมาะกับธุรกิจของคุณได้ง่าย

ข้อสําคัญคือต้องเตรียมเนื้อหาให้มี structure ดี แบ่งตาม topic ให้ชัดเจน จะทําให้ระบบทํางานได้ดียิ่งขึ้น

คําถามที่พบบ่อย

คําถาม: จําเป็นต้องใช้ Google PaLM API หรือไม่

คําตอบ: ไม่จําเป็นครับ สามารถใช้ AI language model อื่นที่สามารถ generate embeddings ได้ก็ได้

คําถาม: ควรแบ่งเนื้อหาเป็นชิ้นๆ ขนาดเท่าไหร่ดี

คําตอบ: ขนาด 1,500 ตัวอักษรต่อชิ้นน่าจะเหมาะสมครับ แต่สามารถปรับได้ตามความเหมาะสม

คําถาม: ควรเก็บ embeddings ไว้ในฐานข้อมูลประเภทใดดี

คําตอบ: ฐานข้อมูลแบบ Vector database เช่น Milvus จะเหมาะสมที่สุดครับ

คําถาม: ต้องมีความรู้ด้าน data science มากน้อยแค่ไหนถึงจะทําโปรเจ็กต์นี้ได้

คําตอบ: ไม่จําเป็นต้องมีความรู้ด้าน data science มากนักครับ สามารถทําตามขั้นตอนในวิดีโอและทูตอเรียลได้เลย

หลักๆ คือการเตรียมข้อมูลและใช้ script สําเร็จรูปในการ generate embeddings เท่านั้น

ดังนั้นผู้เริ่มต้นก็สามารถทําได้ไม่ยากเลยครับ

หวังว่าบทความนี้จะเป็นประโยชน์สําหรับท่านผู้อ่านที่สนใจนํา AI มาประยุกต์ใช้กับเนื้อหาของตนเอง ผมขอยุติการเขียนบทความเพียงเท่านี้ ขอบคุณครับ

Leave a Reply

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *