วิธีก้าวขึ้นเป็นผู้นําในอุตสาหกรรมของคุณตามแนวทางของ Daniel Priestley

ผมเชื่อว่าวิดีโอนี้มีประโยชน์อย่างยิ่งสําหรับผู้ที่ต้องการก้าวขึ้นมาเป็นผู้นําในอุตสาหกรรมของตน Daniel Priestley เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการสร้างแบรนด์และธุรกิจ เขาให้คําแนะนําที่ละเอียดและชัดเจนในการก้าวขึ้นมาเป็นบุคคลสําคัญในอุตสาหกรรมของเรา

สรุปย่อวิดีโอ

Daniel Priestley อธิบายว่าการก้าวขึ้นมาเป็น “บุคคลสําคัญ” ในอุตสาหกรรมของเรานั้นสําคัญอย่างยิ่ง เราต้องแบ่งปันความคิดเห็นและเสนอไอเดียไปยังกลุ่มคน ไม่ใช่รายบุคคล ต้องสร้างสินทรัพย์ดิจิทัลเพื่อแบ่งปันไอเดียเหล่านั้น ดึงดูดเงินทุนเข้าสู่ระบบธุรกิจ เป็นที่รู้จักและได้รับความไว้วางใจจากกลุ่มคนมากขึ้น สร้างพันธมิตรกับบุคคลสําคัญอื่นๆ และมีทีมหลักที่มีทักษะที่จําเป็นต่างๆ ที่สามารถขับเคลื่อนธุรกิจไลฟ์สไตล์ได้

ข้อควรจดจําหลักจากวิดีโอ

 • แบ่งปันความคิดเห็นกับกลุ่มคนไม่ใช่รายบุคคล
 • สร้างสินทรัพย์ดิจิทัลเพื่อแบ่งปันไอเดีย
 • ดึงดูดเงินทุนเข้าสู่ระบบธุรกิจ
 • เป็นที่รู้จักและได้รับความไว้วางใจจากกลุ่มคนมากขึ้น
 • สร้างพันธมิตรกับบุคคลสําคัญอื่นๆ
 • มีทีมหลักที่มีทักษะที่จําเป็น

5 ขั้นตอนการก้าวขึ้นเป็นบุคคลสําคัญในอุตสาหกรรม

 1. แบ่งปันความคิดเห็นและเสนอไอเดียไปยังกลุ่มคน ไม่ใช่รายบุคคล
 2. สร้างสินทรัพย์ดิจิทัล (วิดีโอ, พอดแคสต์, บทความ) เพื่อแบ่งปันไอเดียเหล่านั้น
 3. ดึงดูดเงินทุนเข้าสู่ระบบธุรกิจด้วยการสร้าง ecosystem รอบตัวเรา
 4. เป็นที่รู้จักและได้รับความไว้วางใจจากกลุ่มคนมากขึ้น (ประมาณ 5,000-10,000 คน)
 5. สร้างพันธมิตรและทีมงานที่มีทักษะที่จําเป็น

ทรัพยากรที่กล่าวถึงในวิดีโอ

 • Dunbar’s Number: แนวคิดที่อธิบายว่ามนุษย์สามารถมีสัมพันธภาพใกล้ชิดกับบุคคลอื่นได้ประมาณ 150 คน
 • Google Search Data: การวิจัยของ Google ที่พบว่าผู้บริโภคจะค้นหาประมาณ 11 ครั้งก่อนตัดสินใจซื้อสินค้า
 • 7-11-4 Framework: 7 ชั่วโมงเนื้อหา 11 การมีปฏิสัมพันธ์ และ 4 แพลตฟอร์ม
 • Awards & Speaking: รางวัลและการพูดคุยบนเวทีช่วยให้เป็นที่รู้จัก

คําแนะนําของผม

ในฐานะผู้เชี่ยวชาญ ผมแนะนําว่าคุณควรมุ่งเน้นที่การสร้างความสัมพันธ์กับกลุ่มเป้าหมายของคุณ จงใช้เนื้อหาและช่องทางดิจิทัลให้เป็นประโยชน์ สร้างความไว้วางใจผ่านการให้คําแนะนําที่มีคุณค่า อย่าลืมสร้างทีมงานและพันธมิตรทางธุรกิจที่เข้มแข็ง คุณสามารถทําได้ถ้ามุ่งมั่น!

คําถามที่พบบ่อย

คําถาม: จํานวนคนที่ควรมีสัมพันธภาพกับเราคือเท่าไหร่ตามแนวคิด Dunbar’s Number?
คําตอบ: ประมาณ 150 คน

คําถาม: ก่อนซื้อสินค้า ผู้บริโภคจะค้นหาข้อมูลโดยเฉลี่ยกี่ครั้งตามการวิจัยของ Google?
คําตอบ: ประมาณ 11 ครั้ง

คําถาม: 7-11-4 Framework มีอะไรบ้าง?
คําตอบ: 7 ชั่วโมงเนื้อหา 11 การมีปฏิสัมพันธ์ และ 4 แพลตฟอร์ม

คําถาม: การได้รับรางวัลและพูดคุยบนเวทีช่วยอะไรได้บ้าง?
คําตอบ: ช่วยให้เป็นที่รู้จักและสร้างความน่าเชื่อถือ

คําถาม: การมีทีมงานและพันธมิตรทางธุรกิจช่วยอะไรได้บ้าง?
คําตอบ: ช่วยเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับธุรกิจ ทั้งในด้านความรู้ ทักษะ และทรัพยากรต่างๆ ทําให้ธุรกิจสามารถเติบโตได้อย่างรวดเร็วยิ่งขึ้น

Leave a Reply

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *