วิธีใช้ ChatGPT เพื่อช่วยการเรียนรู้ของนักเรียน

สวัสดีครับผมเป็นผู้เชี่ยวชาญด้าน AI และเทคโนโลยีการศึกษา วันนี้ผมอยากแบ่งปันวิดีโอนี้เพราะมันแสดงให้เห็นวิธีการใช้ ChatGPT ในการช่วยเหลือการเรียนรู้ของนักเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

วิดีโอนี้สร้างโดยแชนเนล AI Foundations ซึ่งเป็นแชนเนลที่แชร์เทคนิคและเคล็ดลับต่างๆ ที่ช่วยให้ชีวิตง่ายขึ้น

สรุปย่อวิดีโอ

 • ChatGPT ช่วยนักเรียนทําการบ้านได้เร็วขึ้น ช่วยสร้างแรงบันดาลใจและแนวคิดในการเขียนได้
 • นักเรียนยังคงต้องเป็นคนใช้ความคิดสร้างสรรค์และถ่ายทอดเป็นภาษาของตนเอง
 • ChatGPT ช่วยให้นักเรียนเข้าใจบทเรียนได้ดีขึ้น ทบทวนความรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • นักเรียนควรใช้ ChatGPT อย่างรับผิดชอบและตรวจสอบการคัดลอกผลงานของตนเอง

ขั้นตอนการใช้ ChatGPT

 • สร้างบัญชี ChatGPT และเข้าสู่ระบบ
 • ถามคําถามหรือสั่งงานให้ ChatGPT ทํา เช่น ขอคําอธิบายเรื่องนี้, เปรียบเทียบสองเรื่องนี้
 • ChatGPT จะตอบกลับมา นักเรียนอ่านและทําความเข้าใจ
 • นําข้อมูลจาก ChatGPT มาเขียนสรุปใหม่ด้วยภาษาของตนเอง โดยอ้างอิงแหล่งที่มา
 • ตรวจสอบการคัดลอกผลงานก่อนส่งครู

ประโยชน์ของ ChatGPT

 • ช่วยหาข้อมูลและตอบคําถามได้อย่างรวดเร็ว
 • ให้มุมมองและแนวคิดใหม่ๆ ในการทํางาน
 • ช่วยสร้างแรงบันดาลใจในการเขียน
 • ช่วยจัดโครงสร้างงานเขียนให้เป็นระเบียบ
 • ช่วยสอนเนื้อหาใหม่ๆ ให้เข้าใจง่ายขึ้น

ทรัพยากรที่กล่าวถึง

 • ChatGPT: แชทบอต AI ที่สามารถสนทนา ให้คําแนะนํา และทํางานต่างๆ ได้อย่างฉลาด
 • OpenAI: บริษัทที่พัฒนา ChatGPT
 • Plagiarism Checker: เครื่องมือตรวจสอบการคัดลอกผลงาน
 • Claude: แชทบอต AI ตัวอื่นที่พัฒนาโดย Anthropic
 • Humanize AI Text: เว็บไซต์ช่วยแปลงข้อความ AI ให้เป็นแบบมนุษย์มากขึ้น

คําแนะนําสําหรับนักเรียน

 • ใช้ ChatGPT เป็นเครื่องมือช่วย ไม่ใช่ทําแทนความพยายามของตนเอง
 • อย่าคัดลอกคําตอบจาก ChatGPT โดยไม่อ้างอิง ให้นํามาเขียนใหม่ด้วยภาษาของตนเอง
 • ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลจาก ChatGPT ทุกครั้ง
 • ใช้ ChatGPT เพื่อช่วยสร้างแรงบันดาลใจและเรียนรู้ ไม่ใช่หลอกลวงครู
 • อย่าลืมฝึกฝนทักษะการเขียนและคิดวิเคราะห์ด้วยตนเองด้วย

คําถามที่พบบ่อย

คําถาม: ChatGPT จะช่วยทําการบ้านให้ฉันได้ทั้งหมดไหม

คําตอบ: ไม่ควรให้ ChatGPT ทําการบ้านแทนตัวเองทั้งหมด แต่ควรใช้เป็นเครื่องมือช่วยในการหาข้อมูล สร้างไอเดีย และโครงสร้างงานเท่านั้น

คําถาม: ฉันจะรู้ได้อย่างไรว่าคําตอบจาก ChatGPT ถูกต้องหรือไม่

คําตอบ: ควรตรวจสอบข้อมูลจากแหล่งอื่นๆ เช่น หนังสือ Wikipedia หรือถามครู อาจารย์ เพื่อยืนยันความถูกต้อง

คําถาม: ฉันจะหลีกเลี่ยงการคัดลอกผลงานได้อย่างไร

คําตอบ: ควรอ่านคําตอบจาก ChatGPT แล้วเขียนสรุปด้วยคําพูดของตนเอง รวมทั้งอ้างอิงแหล่งที่มาของข้อมูลด้วย

คําถาม: ฉันจะบอกครูได้อย่างไรว่าใช้ ChatGPT ช่วยทําการบ้าน

คําตอบ: ควรเปิดเผยต่อครูอย่างตรงไปตรงมาว่าใช้ ChatGPT เป็นเครื่องมือช่วย แต่ยังคงเขียนสรุปด้วยการใช้คําพูดของตนเอง

Leave a Reply

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *