AI กับจริยธรรมในการเขียนหนังสือ

วิดีโอนี้พูดถึงประเด็นทางจริยธรรมเกี่ยวกับการใช้ AI ในการเขียนหนังสือ

เนื่องจากผมเห็นว่าเป็นประเด็นที่น่าสนใจ จึงอยากสรุปประเด็นสําคัญๆ มาให้ผู้ติดตามได้รับรู้

ผู้ดําเนินรายการมีชื่อว่า Cindy เป็นนักเขียนและผู้สร้างสรรค์เนื้อหาบน YouTube

สรุปประเด็นสําคัญ:

  • บริษัทเทคโนโลยีแห่งหนึ่งใช้ AI ขโมยหนังสือกว่า 25,000 เล่ม เพื่อนํามาฝึกสอน AI ให้เขียนหนังสือได้
  • นักเขียนจํานวนมากไม่ได้ให้ความยินยอม รู้สึกโกรธแค้นที่ผลงานของพวกเขาถูกนําไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาต
  • AI ที่ใช้ข้อมูลจากหนังสือเหล่านี้ สามารถวิเคราะห์หนังสือต่างๆ ได้ เช่น จํานวนคํา การใช้ภาษา เป็นต้น
  • แม้ AI ยังมีข้อจํากัด แต่บริษัทต่างๆ สามารถใช้ AI ผลิตเนื้อหาได้มากขึ้น ด้วยต้นทุนถูกกว่าการจ้างนักเขียนมนุษย์
  • AI ทําให้งานสร้างสรรค์ถูกลดทอนคุณค่า เป็นเพียงข้อมูลและตัวเลข
  • การใช้ AI อย่างไม่เป็นธรรม ทําให้ช่องว่างระหว่างบริษัทและศิลปินกว้างมากขึ้น

ทรัพยากรที่กล่าวถึงในวิดีโอ:

  • Proscraft – โปรแกรม AI สําหรับวิเคราะห์หนังสือ โดย Benji Smith
  • Shakespeare – โปรแกรมประมวลผลคําสําหรับนักเขียน โดย Benji Smith
  • บล็อกโพสต์ของ Jane Friedman เรื่อง “I’d rather see my books get pirated than this”
  • บล็อกโพสต์ของ Clarkesworld Magazine เกี่ยวกับปัญหา AI spam submission

คําแนะนําส่วนตัว:

ในฐานะผู้เชี่ยวชาญ AI ด้านการเขียน ผมเห็นว่าการพัฒนาและใช้ AI ควรมีจริยธรรมเป็นหลัก ไม่ควรละเมิดลิขสิทธิ์งานศิลปินและนักเขียน บริษัทควรให้ค่าตอบแทนอย่างเป็นธรรมเมื่อใช้ข้อมูลของพวกเขา นอกจากนี้ การพัฒนา AI ควรมุ่งเน้นไปที่การช่วยเหลือมนุษย์ ไม่ใช่การแทนที่มนุษย์ งานศิลปะและงานเขียนมีคุณค่ามากกว่าเพียงแค่ข้อมูลและตัวเลข ผมหวังว่าบริษัทเทคโนโลยีจะตระหนักถึงสิ่งนี้ และร่วมมือกันสร้าง AI ที่เป็นประโยชน์อย่างแท้จริงต่อสังคม

คําถามที่พบบ่อย:

คําถาม: AI จะสามารถแทนที่นักเขียนมนุษย์ได้จริงหรือไม่

คําตอบ: ในปัจจุบัน AI ยังมีข้อจํากัดหลายอย่าง ยังไม่สามารถเขียนได้ดีเทียบเท่ามนุษย์ อย่างไรก็ตาม หากมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง AI อาจมีความสามารถใกล้เคียงมนุษย์มากขึ้นในอนาคต

คําถาม: ทําไมการใช้ข้อมูลหนังสือโดยไม่ได้รับอนุญาตจึงเป็นปัญหา

คําตอบ: นักเขียนได้สร้างสรรค์ผลงานเหล่านั้นด้วยความทุ่มเท แต่ไม่ได้รับค่าตอบแทนหรือเครดิตใดๆ จากการนําไปใช้ ซึ่งถือเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์และไม่เป็นธรรมต่อนักเขียนเหล่านั้น

คําถาม: AI จะช่วยให้การเขียนหนังสือง่ายขึ้นได้อย่างไร

คําตอบ: AI อาจช่วยอํานวยความสะดวกในการเขียนได้ เช่น ตรวจสอบการใช้ภาษา คําซ้ํา ตัวเลขและสถิติต่างๆ แต่ AI ไม่สามารถทดแทนความคิดสร้างสรรค์และจินตนาการของมนุษย์ได้ นักเขียนจําเป็นต้องพัฒนาฝีมือด้วยตนเอง

คําถาม: AI ควรมีบทบาทในอุตสาหกรรมหนังสืออย่างไร

คําตอบ: AI ควรใช้เป็นเครื่องมือช่วยเหลือ ไม่ใช่แทนที่มนุษย์ ต้องให้เครดิตและค่าตอบแทนนักเขียนอย่างเป็นธรรม ไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ผลงาน และต้องมีกฎหมายควบคุมการใช้ AI ให้ชัดเจน เพื่อปกป้องสิทธิของนักเขียนและงานสร้างสรรค์ มิให้ถูกแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่เป็นธรรม

Leave a Reply

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *