พลังแห่งจิตใจคือความสําเร็จ: การมององค์กรแบบอนันต์

สวัสดีครับ Simon Sinek เป็นนักเขียนและวิทยากรด้านการบริหารที่มีชื่อเสียง วันนี้ผมอยากแบ่งปันคลิปวิดีโอจาก YouTube ช่อง Impact Theory ที่สัมภาษณ์ Simon เกี่ยวกับแนวคิดเรื่ององค์กรแบบอนันต์ (Infinite Organization) ซึ่งเป็นแนวคิดที่ Simon เสนอในหนังสือเล่มใหม่ล่าสุดของเขา

ในคลิปวิดีโอนี้ Simon อธิบายถึงความสําคัญของการมีใจที่เข้มแข็งและมุ่งมั่น เพื่อนําพาองค์กรให้ประสบความสําเร็จอย่างยั่งยืน โดยเน้นย้ําว่าผู้นําต้องให้ความสําคัญกับคนมากกว่าผลกําไร สร้างทีมงานที่ไว้ใจได้ และกล้าที่จะตัดสินใจเปลี่ยนแปลงเชิงกลยุทธ์เมื่อจําเป็น

ในฐานะที่ผมสนใจเรื่องการบริหารองค์กร ผมเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์อย่างมากในการทําความเข้าใจหลักการสําคัญของการสร้างองค์กรที่เข้มแข็ง ซึ่งจะนําไปสู่ความสําเร็จในระยะยาวได้ ผมหวังว่าทุกคนจะได้รับแง่คิดดีๆ จากคลิปนี้ไปประยุกต์ใช้ต่อไป

เกี่ยวกับวิทยากร:

Simon Sinek เป็นนักเขียน วิทยากร และที่ปรึกษาด้านการบริหารจัดการ มีผลงานหนังสือขายดีหลายเล่ม เช่น Start With Why, Leaders Eat Last, Together is Better เป็นต้น นอกจากนี้ Simon ยังเป็นเจ้าของช่อง YouTube ชื่อ OptimistPrime ที่มีผู้ติดตามกว่า 1 ล้านคน

เว็บไซต์: https://simonsinek.com

YouTube channel: https://www.youtube.com/@simonsinek

สรุปประเด็นสําคัญจากคลิป:

 • องค์กรควรมุ่งเน้นที่จะอยู่รอดและเติบโตได้อย่างยั่งยืนในระยะยาว มากกว่ามุ่งแต่ผลกําไรระยะสั้น
 • ผู้นําควรให้ความสําคัญกับพนักงานมากกว่าผลกําไร เพราะพนักงานคือกําลังสําคัญในการขับเคลื่อนองค์กร
 • สร้างทีมงานที่มีความไว้เนื้อเชื่อใจซึ่งกันและกัน เพื่อให้เกิดการทํางานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ
 • ผู้นําต้องกล้าที่จะตัดสินใจเปลี่ยนแปลงเชิงกลยุทธ์ เมื่อเห็นว่าจะทําให้องค์กรเติบโตได้ดียิ่งขึ้น
 • องค์กรควรมองคู่แข่งเป็นแรงผลักดันให้พัฒนาตนเอง ไม่ใช่มองว่าเป็นศัตรูที่ต้องกําจัด

ขั้นตอนการสร้างองค์กรแบบอนันต์

 1. กําหนดเป้าหมายและจุดมุ่งหมายร่วมกันอย่างชัดเจน
 2. สร้างทีมงานที่มีความไว้ใจและเข้าใจกัน โดยเน้นการสื่อสารที่โปร่งใส
 3. มองคู่แข่งเป็นแรงผลักดัน ไม่ใช่อุปสรรค พยายามเรียนรู้จากการแข่งขัน
 4. ตัดสินใจเปลี่ยนแปลงเชิงกลยุทธ์ได้อย่างมีวิจารณญาณ เมื่อเห็นว่าจําเป็น
 5. ฝึกฝนและพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง เพื่อเติบโตไปพร้อมกับองค์กร

ทรัพยากรที่กล่าวถึงในคลิป

 • หนังสือ The Infinite Game โดย Simon Sinek – หนังสือที่กล่าวถึงแนวคิดองค์กรแบบอนันต์
 • YouTube Channel Impact Theory – ช่อง YouTube ที่สัมภาษณ์ Simon Sinek
 • หนังสือของ Simon Sinek เล่มอื่นๆ เช่น Start With Why, Leaders Eat Last – หนังสือเกี่ยวกับการบริหารของ Simon

คําถามที่พบบ่อย

คําถาม: องค์กรแบบอนันต์คืออะไร

คําตอบ: องค์กรแบบอนันต์ คือ องค์กรที่มุ่งเน้นการอยู่รอดและเติบโตได้อย่างยั่งยืนในระยะยาว ไม่เพียงแค่มุ่งหวังผลกําไรในระยะสั้น

คําถาม: ทําไมผู้นําต้องให้ความสําคัญกับคนมากกว่ากําไร

คําตอบ: เพราะคนคือทรัพยากรที่สําคัญที่สุดในการขับเคลื่อนองค์กรไปสู่เป้าหมาย หากพนักงานรู้สึกว่าตนเองมีคุณค่า พวกเขาจะทุ่มเทแรงกายแรงใจให้กับองค์กร

คําถาม: ทําไมต้องสร้างทีมงานที่ไว้ใจได้

คําตอบ: ทีมงานที่ไว้ใจกันจะสามารถทํางานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ ช่วยเหลือและแบ่งปันข้อมูลซึ่งกันและกัน ทําให้องค์กรบรรลุเป้าหมายได้

คําถาม: องค์กรควรมองคู่แข่งอย่างไร

คําตอบ: ควรมองคู่แข่งเป็นแรงผลักดันให้พัฒนาตนเอง ไม่ใช่มองเป็นศัตรู เราควรเรียนรู้จากคู่แข่งเพื่อยกระดับองค์กรของเราเอง

คําถาม: ทําไมผู้นําต้องกล้าตัดสินใจเปลี่ยนแปลงเชิงกลยุทธ์

คําตอบ: เพื่อนําพาองค์กรให้เติบโตและก้าวหน้าต่อไป การเปลี่ยนแปลงบางอย่างอาจจําเป็น แม้ว่าจะยาก แต่ผู้นําต้องกล้าหาญพอที่จะตัดสินใจเพื่ออนาคตขององค์กร

Leave a Reply

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *