สงคราม AI ยุคใหม่ – Microsoft & OpenAI CEO จุดประกายผ่าน ChatGPT

AI กําลังจะกลายเป็นเทคโนโลยีที่สําคัญที่สุดในอุตสาหกรรมเทคโนโลยี โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ChatGPT จาก OpenAI ที่เข้ามาร่วมมือกับ Microsoft

ผมมีโอกาสได้ดูคลิปนี้ที่ Emily Chang สัมภาษณ์ CEO ของ Microsoft และ OpenAI ถึงการแข่งขันกันในตลาด AI

ผมคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์มากในการให้เห็นมุมมองของผู้บริหารระดับแนวหน้าของโลกในเรื่อง AI

ผู้สร้างคลิป:

Emily Chang – ผู้ประกาศข่าวเทคโนโลยีชื่อดังจาก Bloomberg

The Circuit with Emily Chang – ช่องยูทูปของ Bloomberg ที่นําเสนอเนื้อหาเกี่ยวกับเทคโนโลยี

สรุปประเด็นสําคัญ:

 • AI กําลังมาแรงมากในอุตสาหกรรมเทคโนโลยี บริษัทต่างๆ ต่างพุ่งเป้าไปที่ AI
 • Microsoft เข้าลงทุนกับ OpenAI ผู้พัฒนา ChatGPT
 • Satya Nadella มองว่า AI จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางานและชีวิตประจําวัน
 • Sam Altman มองว่า AI จะสร้างความเท่าเทียมกันมากขึ้นในสังคม
 • ทั้งสองต่างเห็นพ้องว่าต้องระมัดระวังเรื่องความปลอดภัยและจริยธรรมของ AI

ขั้นตอนหลักๆ:

 • แนะนําตัวผู้สัมภาษณ์และรายการ
 • สัมภาษณ์ Satya Nadella ถึงมุมมองต่อ AI
 • สัมภาษณ์ Sam Altman ถึงวิสัยทัศน์ของ OpenAI
 • สรุปประเด็นสําคัญและข้อคิดเห็นของทั้งสองฝ่าย

คําพูดสําคัญ:

“AI มีมานานแล้ว แต่ตอนนี้กําลังเปลี่ยนจาก autopilot ไปสู่ copilot” – Satya Nadella

“AI จะสร้างความเท่าเทียมมากขึ้นในสังคม” – Sam Altman

ทรัพยากรที่กล่าวถึง:

 • ChatGPT: โมเดล AI สําหรับ chat จาก OpenAI
 • Microsoft: บริษัทเทคโนโลยียักษ์ใหญ่
 • OpenAI: บริษัท AI startup
 • Azure: บริการ cloud computing ของ Microsoft

คําแนะนําส่วนตัว:

ในฐานะผู้เชี่ยวชาญ AI ผมเห็นว่า AI กําลังมาแรงมากในช่วงนี้ ทุกองค์กรควรเริ่มศึกษาและทําความเข้าใจ เพื่อนํา AI ไปประยุกต์ใช้อย่างถูกต้องและเกิดประโยชน์สูงสุด อย่างไรก็ตาม ต้องให้ความสําคัญกับเรื่องความปลอดภัยและจริยธรรมเป็นอันดับแรก การพัฒนา AI อย่างรับผิดชอบจะทําให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อสังคม

คําถามที่พบบ่อย:

คําถาม: AI จะทําให้งานหลายอย่างหายไปไหม

คําตอบ: AI จะเปลี่ยนแปลงงานบางอย่าง แต่จะสร้างงานใหม่ๆ ขึ้นมาอีกด้วย คนเราต้องปรับตัวให้เข้ากับยุคสมัย

คําถาม: AI ทําให้เกิดความเหลื่อมล้ํามากขึ้นไหม

คําตอบ: AI มีโอกาสลดความเหลื่อมล้ํา เพราะทําให้การเข้าถึงข้อมูลและการศึกษาง่ายขึ้น

คําถาม: AI จะมีผลกระทบต่อสังคมมากแค่ไหน

คําตอบ: AI จะส่งผลกระทบอย่างมาก เราต้องเตรียมพร้อมรับมือผลทั้งบวกและลบ

คําถาม: ทําไมต้องกังวลเรื่องจริยธรรมของ AI

คําตอบ: AI ที่ขาดจริยธรรมอาจถูกใช้ในทางที่ผิด ซึ่งอาจส่งผลเสียหายต่อสังคม

Leave a Reply

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *