การใช้ AI ในการทํางาน จะทําให้เราขโมยงานคนอื่นได้หรือไม่

สวัสดีครับ ผมเป็นนักเขียนและนักวิเคราะห์ AI มืออาชีพ วันนี้ผมอยากจะแชร์วิดีโอนี้เพราะมันได้อธิบายการใช้ AI ในการทํางานจริงได้อย่างน่าสนใจ ซึ่งจะเป็นประโยชน์กับทุกคนที่สนใจเรื่องนี้

วิดีโอนี้สร้างโดยแฮร์รี้ จากช่อง AI v Experts บน YouTube

สรุปย่อ

แฮร์รี้ต้องการทดสอบว่า AI จะสามารถทํางานแทนมนุษย์ได้จริงหรือไม่ เขาจึงท้าทายตัวเองว่าจะใช้ AI แย่งงานของคนอื่น โดยเริ่มจากอาชีพช่างภาพ นักการตลาด และทีมงานการตลาด

แต่สุดท้ายแล้ว แฮร์รี้พบว่า AI ยังทําได้ไม่ดีเท่ามนุษย์จริง ๆ และการผสานความสามารถของมนุษย์กับ AI จะสร้างผลงานที่ดีที่สุด

ข้อควรรู้จากวิดีโอ

 • AI ยังมีข้อจํากัดอยู่มากในการทํางานจริง ๆ
 • AI ทํางานได้ดีที่สุดเมื่อมีมนุษย์คอยช่วยเหลือและกํากับดูแล
 • งานสร้างสรรค์ยังต้องอาศัยมนุษย์เป็นหลัก
 • AI มีประโยชน์ในการช่วยทํางานให้รวดเร็วขึ้น

ขั้นตอนการทดสอบ

 1. แฮร์รี้ท้าช่างภาพมืออาชีพให้ถ่ายภาพลอนดอน 3 ภาพ ภายใน 3 ชั่วโมง โดยเขาจะใช้ AI ถ่ายแทน
 2. แฮร์รี้ใช้โปรแกรม AI สร้างภาพตามคําบรรยาย แล้วนําภาพที่ออกมาดีที่สุดมาใช้
 3. หลังจากนั้น แฮร์รี้ท้าทีมการตลาดให้สร้างแบรนด์น้ําผลไม้ภายใน 2 วัน โดยเขาจะใช้ AI ช่วย
 4. แฮร์รี้ถาม AI เพื่อให้คําแนะนําในการตั้งชื่อ สโลแกน ออกแบบโลโก้ เป็นต้น
 5. นําผลงานของ AI มาเปรียบเทียบกับผลงานของมนุษย์จริง

ทรัพยากรที่กล่าวถึง

 • Midjourney – โปรแกรม AI สร้างภาพจากคําบรรยาย
 • ChatGPT – โปรแกรม AI สนทนา ให้คําแนะนํา
 • AI logo maker – โปรแกรมสร้างโลโก้ด้วย AI

คําแนะนําส่วนตัว

ในฐานะผู้เชี่ยวชาญ AI ผมเห็นว่า AI มีศักยภาพสูงในการช่วยงานมนุษย์ แต่ยังไม่สามารถแทนที่มนุษย์ได้ทั้งหมด การใช้ AI อย่างฉลาด รู้จักจุดแข็งจุดอ่อนของมัน จะช่วยให้งานมีประสิทธิภาพมากขึ้น AI ควรถูกมองว่าเป็นเครื่องมือ ไม่ใช่คู่แข่งของมนุษย์

คําถามที่พบบ่อย

คําถาม: AI จะทําให้คนตกงานจริงหรือไม่?

ตอบ: AI มีแนวโน้มที่จะแทนที่งานบางอย่าง แต่ก็จะสร้างงานใหม่ๆ ขึ้นมาด้วย AI จะเปลี่ยนรูปแบบการทํางาน แต่ไม่ได้หมายความว่าจะทําให้เกิดการว่างงานมหาศาล

คําถาม: AI ทํางานได้ดีเท่ากับมนุษย์จริงหรือไม่?

ตอบ: ในปัจจุบัน AI ยังทํางานได้ไม่ดีเท่ามนุษย์ ยังมีข้อจํากัดอีกมาก งานที่ต้องอาศัยความคิดสร้างสรรค์และประสบการณ์ของมนุษย์ AI ยังไม่สามารถแทนที่ได้

คําถาม: ฉันควรเริ่มใช้ AI ในการทํางานหรือไม่?

ตอบ: ขึ้นอยู่กับประเภทของงาน ถ้าเป็นงานพื้นฐานที่ซ้ําซาก AI อาจช่วยได้ แต่ถ้าเป็นงานสร้างสรรค์ ควรศึกษาให้เข้าใจก่อนว่า AI จะช่วยอย่างไรได้บ้าง

คําถาม: ฉันจะเรียนรู้เกี่ยวกับ AI ได้อย่างไร?

ตอบ: อ่านบทความและดูวิดีโอออนไลน์เพื่อเรียนรู้พื้นฐาน ใช้งานโปรแกรม AI ต่างๆ ด้วยตนเอง ลองผิดลองถูก หากองค์กรมีงบฝึกอบรม AI ก็ควรเข้ารับการอบรม ที่สําคัญคือต้องลงมือปฏิบัติจริง

หวังว่าบทความสรุปนี้จะเป็นประโยชน์สําหรับผู้ที่สนใจเรื่อง AI และการนํา AI มาใช้ในการทํางานครับ

Leave a Reply

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *