💰วิธีสร้างรายได้จาก Chat GPT ด้วยการขาย Prompt

สวัสดี ผมเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการสร้างรายได้ออนไลน์ วันนี้ผมอยากจะแบ่งปันวิดีโอที่แนะนําวิธีสร้างรายได้จาก Chat GPT โดยการขาย Prompt บนเว็บไซต์ Etsy ผมคิดว่าวิดีโอนี้มีประโยชน์มากสําหรับคนที่สนใจจะเริ่มต้นธุรกิจออนไลน์ด้วย Chat GPT

ผู้สร้างวิดีโอ: Monique [@MoneyMakingMonique]

Monique เป็น YouTuber ที่ทําวิดีโอเกี่ยวกับการสร้างรายได้ออนไลน์ เธอมีช่อง YouTube ชื่อ Money Making Monique ที่มีผู้ติดตามกว่า 60,000 คน

สรุปสาระสําคัญของวิดีโอ

 • Chat GPT กําลังเป็นที่นิยม แต่หลายคนยังไม่รู้วิธีใช้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • คนจํานวนมากหันมาซื้อ Chat GPT Prompt บน Etsy เพื่อช่วยในการใช้งาน Chat GPT
 • การขาย Prompt บน Etsy มีการแข่งขันต่ํา เป็นโอกาสสร้างรายได้สูง
 • สามารถใช้ Chat GPT สร้าง Prompt ได้เอง โดยไม่ต้องคิด Prompt จากศูนย์
 • ตัวอย่างการสร้างและขาย Prompt สําหรับ YouTuber บน Etsy

ขั้นตอนการสร้างและขาย Prompt บน Etsy

 1. ตั้งคําถามให้ Chat GPT แนะนําหัวข้อ Prompt ที่น่าสนใจ
 2. เลือกหัวข้อ Prompt ที่ต้องการสร้าง เช่น YouTuber, Teacher, Business เป็นต้น
 3. ขอให้ Chat GPT สร้าง Prompt ตามหัวข้อที่เลือกไว้ จํานวน 100-200 ข้อ
 4. รวบรวม Prompt ทั้งหมดไว้ใน Google Docs หรือ Excel
 5. สร้าง PDF ด้วย Canva เพื่อให้ผู้ซื้อ Download Prompt
 6. อัปโหลด PDF และรูปภาพประกอบสินค้าไปขายบน Etsy

“การขาย Prompt บน Etsy มีการแข่งขันต่ํา เป็นโอกาสสร้างรายได้สูง” – Monique

ทรัพยากรที่กล่าวถึงในวิดีโอ

 • Etsy: เว็บไซต์ขายสินค้าออนไลน์ โดยเฉพาะสินค้าหัตถกรรม แฮนด์เมด
 • Chat GPT: โมเดลปัญญาประดิษฐ์ที่สามารถสนทนา ให้คําแนะนํา และสร้างเนื้อหาได้
 • Canva: เว็บไซต์สร้างสื่อกราฟิกออนไลน์ฟรี

คําแนะนําการทําธุรกิจขาย Prompt จากผู้เชี่ยวชาญ

สิ่งสําคัญคือต้องศึกษาตลาดให้เข้าใจก่อน ว่าผู้คนกําลังมองหา Prompt เกี่ยวกับหัวข้อใดบ้าง แล้วจึงมาคิดหากลยุทธ์สร้าง Prompt ตามความต้องการนั้นๆ นอกจากนี้ต้องหาจุดแข็งที่แตกต่าง เช่น การให้คําแนะนําเพิ่มเติมใน PDF หรือการติดต่อปรึกษาตอบคําถามได้ เป็นต้น ทําให้สินค้าของเราดีกว่าคู่แข่ง

คําถามที่พบบ่อย

คําถาม: จําเป็นต้องมีทักษะการเขียนโค้ดหรือไม่?

คําตอบ: ไม่จําเป็น เพราะใช้เพียง Canva สร้าง PDF และ Chat GPT สร้าง Prompt ก็สามารถทําได้แล้ว

คําถาม: ต้องเสียค่าใช้จ่ายอะไรบ้างในการทําธุรกิจนี้?

คําตอบ: ค่าใช้จ่ายหลักคือ ค่าธรรมเนียมการขายบน Etsy และค่าโฆษณา (ถ้ามี)

คําถาม: มีวิธีโปรโมทสินค้าบน Etsy อย่างไร?

คําตอบ: สามารถโปรโมทผ่านช่องทาง Social Media หรือลงโฆษณาบน Facebook / Google

คําถาม: ควรมีจํานวน Prompt ขั้นต่ํากี่ข้อจึงจะคุ้มค่าต่อการขาย?

คําตอบ: ประมาณ 100 ข้อขึ้นไป จะมีความหลากหลายและน่าสนใจสําหรับลูกค้า

Leave a Reply

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *