สรุปความคิดเห็นของ Adam Savage ต่อ AI

การประยุกต์ใช้ AI ในงานศิลปะและการสร้างสรรค์

สําหรับผม AI เป็นเรื่องที่น่าสนใจและน่าตื่นเต้นมาก แต่ก็ยังมีข้อกังขาบางประการว่ามันจะส่งผลต่อการสร้างสรรค์ของมนุษย์อย่างไร การใช้ AI สร้างผลงานศิลปะจะมีจุดอ่อนตรง perspective หรือมุมมองของศิลปิน ซึ่ง AI อาจจําลองไม่ได้

ผมเชื่อว่าสิ่งที่ทําให้ศิลปะของมนุษย์น่าสนใจคือ perspective หรือมุมมองเฉพาะบุคคลนั่นเอง ศิลปะคือการแบ่งปัน perspective เพื่อสื่อสารความเข้าใจเกี่ยวกับโลกและช่วยกันค้นหาคําตอบ ผมจึงสงสัยว่า AI จะสามารถแสดงออกซึ่ง perspective ได้ลึกซึ้งเพียงใด

ในฐานะผู้เชี่ยวชาญด้านการสร้างสรรค์ ผมเห็นว่าการแบ่งปันมุมมองของ Adam Savage น่าสนใจและกระตุ้นให้เราตั้งคําถามกับศักยภาพของ AI


เกี่ยวกับ Adam Savage

Adam Savage เป็นนักสร้างภาพเคลื่อนไหวและพิธีกรรายการ MythBusters ทาง Discovery Channel เขาเป็นคนชอบทดลองและสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์ต่างๆ ปัจจุบัน Adam Savage มีช่อง YouTube ของตัวเองชื่อ Tested

สรุปประเด็นสําคัญ

  • AI เป็นเทคโนโลยีที่น่าสนใจ แต่ก็ยังมีข้อกังขาในศักยภาพบางประการ
  • สิ่งที่ทําให้งานศิลปะน่าสนใจคือ perspective หรือมุมมองเฉพาะบุคคล
  • AI อาจจําลอง perspective ของศิลปินได้ไม่ดีเท่ามนุษย์
  • การต่อสู้เพื่อปกป้องความคิดสร้างสรรค์ของตนเองทําให้งานออกมาดีขึ้น
  • การหากลุ่มคนที่มีความสนใจร่วมกันจะช่วยให้เราพัฒนาฝีมือได้ดีขึ้น

ขั้นตอนการสร้างผลงาน (ถ้ามี)

ไม่มีขั้นตอนการสร้างผลงานในคลิปนี้

คําพูดสําคัญจากครีเอเตอร์

“I have this theory that what makes human art what makes all human endeavors interesting is a point of view and I define making as any time that you reach out into the world and use your point of view to make something from nothing.”

ผมมีทฤษฎีว่าสิ่งที่ทําให้ศิลปะของมนุษย์น่าสนใจคือมุมมอง และผมให้คําจํากัดความการสร้างสรรค์ว่าเป็นการใช้มุมมองเฉพาะบุคคลเพื่อสร้างสิ่งใหม่จากศูนย์

“I have a hard time imagining AI in any kind of deep creative exercise faking a point of view.”

ผมมีความยากลําบากในการจินตนาการว่า AI จะสามารถแสดงออกซึ่งมุมมองในผลงานสร้างสรรค์ได้อย่างลึกซึ้ง

ทรัพยากรที่กล่าวถึง

  • AI Art – ศิลปะที่สร้างสรรค์โดยปัญญาประดิษฐ์ เช่น ภาพที่สร้างจาก Midjourney
  • MythBusters – รายการโทรทัศน์เกี่ยวกับการพิสูจน์ตํานานและข้อเท็จจริงทางวิทยาศาสตร์
  • Tested – ช่อง YouTube ของ Adam Savage ที่เผยแพร่เนื้อหาเกี่ยวกับงานสร้างสรรค์และการทดลองต่างๆ

คําแนะนําจากผู้เชี่ยวชาญ

ในฐานะผู้เชี่ยวชาญด้านการสร้างสรรค์ ผมเห็นว่าเราควรใช้ AI เป็นเครื่องมือเสริมความคิดสร้างสรรค์ ไม่ใช่ทดแทนมัน มุมมองเฉพาะบุคคลยังคงเป็นหัวใจสําคัญของศิลปะ การหากลุ่มคนที่มีความสนใจร่วมกันจะช่วยเราพัฒนาฝีมือและแลกเปลี่ยนมุมมองได้ดีที่สุด อย่ายอมแพ้ต่อความโดดเดี่ยว ให้พยายามหาชุมชนที่เข้าใจคุณและสนับสนุนความคิดสร้างสรรค์ของคุณ

คําถามที่พบบ่อย

คําถาม: AI จะทําให้ศิลปินตกงานไหม?

คําตอบ: ไม่น่าจะเป็นไปได้ เพราะศิลปะต้องการมุมมองเฉพาะบุคคล ซึ่ง AI ยังไม่สามารถให้ได้อย่างลึกซึ้งเท่ามนุษย์

คําถาม: จะรู้ได้อย่างไรว่าภาพศิลปะชิ้นหนึ่งถูกสร้างขึ้นโดย AI ?

คําตอบ: ลองดูที่มุมมองและอารมณ์ความรู้สึกที่ภาพนั้นต้องการสื่อ หากดูไร้มุมมองหรืออารมณ์ค่อนข้างธรรมดา ๆ อาจเป็นฝีมือของ AI

คําถาม: ทําไมการมีมุมมองจึงสําคัญต่อศิลปะ?

คําตอบ: มุมมองทําให้ศิลปะมีความเป็นเอกลักษณ์และบอกเล่าเรื่องราวเฉพาะตัวของศิลปินได้ ทําให้ผู้ชมเข้าถึงอารมณ์ความรู้สึกและแนวคิดของศิลปินได้ลึกซึ้งมากขึ้น

คําถาม: นอกจากศิลปะแล้ว AI ยังสามารถนํามาประยุกต์ใช้อย่างไรบ้าง?

คําตอบ: AI สามารถนํามาประยุกต์ใช้ได้หลากหลาย เช่น การแปลภาษา การวิเคราะห์ข้อมูล ระบบตอบคําถามอัตโนมัติ chatbot การตรวจจับภาพ ยานพาหนะอัตโนมัติ เป็นต้น

คําถาม: มีวิธีใดบ้างที่จะป้องกันการละเมิดลิขสิทธิ์จาก AI ได้?

คําตอบ: วิธีป้องกันการละเมิดลิขสิทธิ์จาก AI เช่น การลงทะเบียนลิขสิทธิ์ผลงาน การใส่ watermark ลงในผลงาน การจํากัดการเข้าถึงข้อมูลต้นฉบับที่ AI อาจนําไปสร้างสรรค์ เป็นต้น

Leave a Reply

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *