การสร้าง ChatGPT พลิดโผล่มาจากไหน? ความลับเบื้องหลัง OpenAI

ย้อนกลับไปดูที่มาที่ไปของ OpenAI ผู้สร้าง ChatGPT ที่กําลังโด่งดังไปทั่วโลกในตอนนี้

ในฐานะผู้เชี่ยวชาญด้าน AI ผมเห็นว่าคลิปนี้น่าสนใจมากเพราะให้ข้อมูลเบื้องหลังการทํางานของ OpenAI

มาดูกันว่าทีมงานหลังฉากทํางานอย่างไร มีกลยุทธ์และวิสัยทัศน์อย่างไรในการพัฒนา ChatGPT

ข้อมูลเกี่ยวกับผู้สร้าง

Bloomberg Originals – YouTube channel

ช่องยูทูบนี้นําเสนอเนื้อหาเกี่ยวกับเทคโนโลยีและนวัตกรรมต่างๆ รวมถึงบทสัมภาษณ์บุคคลสําคัญในอุตสาหกรรม

คลิปนี้สัมภาษณ์ Mira Murati หัวหน้าฝ่ายกลยุทธ์ของ OpenAI เพื่อค้นหาความลับเบื้องหลัง ChatGPT

สรุปประเด็นสําคัญจากคลิป

 • OpenAI ตั้งใจสร้าง AI ที่มีประโยชน์และปลอดภัยต่อมนุษย์
 • ChatGPT ถูกสร้างขึ้นจาก neural network ขนาดใหญ่ที่ผ่านการ train ด้วยข้อมูลจํานวนมหาศาล
 • OpenAI ต้องการนํา ChatGPT ออกสู่สาธารณะเพื่อเก็บข้อมูลการใช้งานและพัฒนาต่อยอด
 • พวกเขาตระหนักถึงความเสี่ยงเรื่องการ hallucinate หรือการแต่งเรื่องของ AI
 • มีการว่าจ้างคนจริงมาตรวจสอบเนื้อหาเพื่อลด toxic
 • OpenAI ต้องการสร้างอุตสาหกรรม AI ที่ปลอดภัยและยั่งยืน

ขั้นตอนหลักๆ ในการสร้าง ChatGPT

 • เก็บรวบรวมข้อมูลจํานวนมหาศาลเพื่อใช้ train AI
 • สร้าง neural network ขนาดใหญ่แล้ว train ด้วยข้อมูลเหล่านั้น
 • ทดสอบและปรับแต่งระบบเพื่อให้สามารถตอบโต้กลับได้อย่างมีเหตุมีผล
 • นําไปให้ผู้ใช้ทดลอง เก็บข้อมูลป้อนกลับเพื่อพัฒนาต่อยอด
 • ควบคุมความเสี่ยง เช่น การ hallucinate หรือ generate เนื้อหาเป็นอันตราย
 • ทํางานอย่างต่อเนื่องเพื่อยกระดับความปลอดภัยและความน่าเชื่อถือของระบบ

Mira Murati กล่าวว่า “เราต้องการนํา ChatGPT ออกสู่สาธารณะเพื่อเก็บ feedback เกี่ยวกับการใช้งาน ซึ่งจะช่วยให้เราเข้าใจเทคโนโลยีนี้มากขึ้น”

ทรัพยากรที่กล่าวถึง

 • OpenAI Codex – AI system สําหรับ coding
 • DALL-E 2 – AI สร้างภาพจากคําบรรยาย
 • Neural network – โครงสร้างพื้นฐานของ AI ในปัจจุบัน
 • AI alignment – การพัฒนา AI ให้มีเป้าหมายสอดคล้องกับมนุษย์
 • AI safety – มาตรฐานและเทคนิคในการพัฒนา AI ให้ปลอดภัย

คําแนะนําจากผู้เชี่ยวชาญ

ในฐานะนักวิจัย AI มากประสบการณ์ ผมเห็นว่า OpenAI กําลังทํางานที่สําคัญมากในการพัฒนา AI ที่ปลอดภัยและเป็นประโยชน์ต่อมนุษยชาติ

การทํางานร่วมกันระหว่างบริษัทเอกชนและหน่วยงานวิจัยจะช่วยสร้างสมดุลในการพัฒนาเทคโนโลยีอย่างรับผิดชอบ

การมีส่วนร่วมของสาธารณะในการตรวจสอบและให้คําแนะนําก็เป็นสิ่งจําเป็น เพื่อให้ AI มีคุณประโยชน์สูงสุดและลดความเสี่ยงต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นได้

สุดท้าย ผมอยากฝากว่า เราทุกคนควรเปิดใจรับเทคโนโลยีใหม่ๆ แต่พร้อมที่จะคอยตรวจสอบและหาแนวทางใช้ประโยชน์อย่างเหมาะสม ด้วยความรอบคอบ AI จะกลายเป็นเครื่องมือสําคัญในการขับเคลื่อนสังคมให้ก้าวหน้าอย่างยั่งยืนต่อไป

คําถามที่พบบ่อย

คําถาม: OpenAI คืออะไร

คําตอบ: OpenAI เป็นองค์กรวิจัย AI ที่มุ่งมั่นพัฒนา AI ให้เป็นประโยชน์และปลอดภัยต่อมนุษยชาติ

คําถาม: ChatGPT คืออะไร

คําตอบ: ChatGPT เป็น chatbot AI ที่ OpenAI พัฒนาขึ้นมาเพื่อสนทนาโต้ตอบแบบมีเหตุผลได้

คําถาม: AI จะทําลายงานของมนุษย์หรือไม่

คําตอบ: AI จะสร้างทั้งโอกาสและความท้าทายใหม่ๆ ในตลาดแรงงาน แต่จะไม่ทําลายงานทั้งหมด มนุษย์กับ AI จะต้องทํางานร่วมกันอย่างกลมกลืน ทําให้เกิดนวัตกรรมใหม่ๆ และเพิ่มประสิทธิภาพในหลายอาชีพ

คําถาม: มีวิธีรับมือกับความเสี่ยงของ AI ได้อย่างไร

คําตอบ: การพัฒนา AI อย่างรับผิดชอบและมีจริยธรรม การตรวจสอบโดยองค์กรกํากับดูแล และการให้ความรู้แก่สาธารณะ จะช่วยลดความเสี่ยงและทําให้ AI กลายเป็นเทคโนโลยีที่ปลอดภัยและเป็นประโยชน์ต่อสังคม

Leave a Reply

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *