ChatGPT กับอนาคตของ AI

สวัสดีครับ ผม Dhruv Rathee มาพูดคุยกันเรื่อง ChatGPT กับอนาคตของ AI วันนี้เราจะมาทําความเข้าใจ AI ตัวใหม่ที่กําลังเปลี่ยนโลก ChatGPT สามารถสนทนาได้เหมือนมนุษย์ AI นี้มีพลังอย่างมหาศาล แต่ก็มาพร้อมความเสี่ยง มาลองดูกันดีกว่าว่า AI จะส่งผลต่อเราอย่างไรบ้างในอนาคต

สาระสําคัญของคลิป

 • ChatGPT เป็น AI chatbot ตัวใหม่จาก OpenAI ที่สามารถสนทนาได้ใกล้เคียงมนุษย์มาก
 • AI กําลังมีบทบาทมากขึ้นในหลายด้าน เช่น งานศิลปะ ดนตรี การเขียน การผลิตภาพยนตร์
 • AI มีผลกระทบต่อตลาดแรงงาน โดยทั้งทําลายและสร้างงานใหม่ ๆ
 • AI มีความเสี่ยงด้านการโฆษณาชวนเชื่อทางการเมืองและการฉ้อฉล
 • การศึกษาเรื่อง AI เป็นสิ่งสําคัญเพื่อให้คนรุ่นใหม่ปรับตัวได้ทันต่อเทคโนโลยี

เกี่ยวกับผู้สร้างคอนเทนต์

Dhruv Rathee เป็นยูทูบเบอร์ชาวอินเดียที่ทําคลิปวิเคราะห์สถานการณ์ต่าง ๆ ทางสังคม การเมือง เศรษฐกิจ เทคโนโลยี ช่องยูทูบของเขามีผู้ติดตาม 5.67 ล้านคน

เขาเป็นคนหนึ่งที่อธิบายเรื่อง AI ได้ดีมาก คลิปนี้จึงเป็นการรวบรวมข้อมูลและมุมมองที่น่าสนใจเกี่ยวกับ AI จากมุมมองของเขา

ช่องยูทูบ: Dhruv Rathee

สรุปสาระสําคัญ

 • ChatGPT ทําให้ AI ก้าวหน้าขึ้นอีกขั้น สามารถสนทนาได้ใกล้เคียงมนุษย์
 • AI มีบทบาทมากขึ้นในงานสร้างสรรค์ เช่น ศิลปะ ดนตรี การเขียน
 • AI ทําลายงานที่ซ้ําซาก แต่สร้างงานใหม่ที่ต้องใช้ทักษะ AI
 • AI ถูกนําไปใช้ในทางที่ผิด เช่น หลอกลวง หาเสียงทางการเมือง
 • ควรเร่งสอนให้คนรุ่นใหม่เข้าใจและใช้ AI ให้เป็น

ขั้นตอนการใช้ ChatGPT

 1. สร้างบัญชีผู้ใช้งานบนเว็บไซต์ OpenAI
 2. เข้าสู่ระบบแล้วเริ่มพิมพ์คําถามหรือคําสั่งให้ ChatGPT
 3. ChatGPT จะตอบกลับมาในรูปแบบข้อความ
 4. ปรับแก้คําถามหรือคําสั่งเพื่อให้ได้คําตอบที่ต้องการ
 5. นําคําตอบจาก ChatGPT ไปใช้ประโยชน์ต่อไป

Dhruv กล่าวว่า:

“AI ไม่ได้มาทําลายงานของเรา แต่คนที่รู้จักใช้ AI จะมาทําลายงานของเราแทน”

นี่สื่อถึงความจําเป็นที่เราจะต้องศึกษาและทําความเข้าใจ AI ให้เร็วที่สุด เพื่อปรับตัวให้ทันเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วนี้

ทรัพยากรที่กล่าวถึง

 • ChatGPT: AI chatbot จาก OpenAI ที่สามารถสนทนาได้ใกล้เคียงมนุษย์
 • Midjourney: โปรแกรม AI สําหรับสร้างภาพจากคําบรรยาย
 • Stable Diffusion: โปรแกรม AI สําหรับสร้างภาพจากคําบรรยาย
 • Google Bard: AI chatbot จาก Google เป็นคู่แข่งของ ChatGPT
 • Bing AI: AI chatbot จาก Microsoft เป็นคู่แข่งของ ChatGPT

คําแนะนําส่วนตัว

ผมคิดว่า AI เป็นเทคโนโลยีที่น่าตื่นเต้นและมีพลังอย่างมาก แต่เราต้องเรียนรู้ที่จะใช้มันอย่างรับผิดชอบและมีจริยธรรม

สําหรับคนทํางาน ผมแนะนําให้เริ่มศึกษาเบื้องต้นเกี่ยวกับ AI โดยเฉพาะ ChatGPT เพื่อเตรียมพร้อมสําหรับอนาคต

ส่วนนักเรียน นักศึกษา ควรเรียนรู้วิธีใช้ AI ให้เป็นประโยชน์ต่อการเรียน แต่ห้ามลอกเลียนแบบการบ้าน

คําถามพบบ่อย

คําถาม: ChatGPT คืออะไร

คําตอบ: ChatGPT เป็น AI chatbot ที่สามารถสนทนาได้ใกล้เคียงมนุษย์จากบริษัท OpenAI

คําถาม: จะเริ่มใช้ ChatGPT อย่างไร

คําตอบ: สร้างบัญชีผู้ใช้งานบนเว็บไซต์ OpenAI แล้วเริ่มพิมพ์คําถามหรือคําสั่งให้ ChatGPT ตอบ

คําถาม: AI จะทําลายงานหรือไม่

คําตอบ: AI จะทําลายงานที่ซ้ําซาก แต่จะสร้างงานใหม่ที่ต้องใช้ทักษะ AI แทน

คําถาม: AI มีความเสี่ยงอะไรบ้าง

คําตอบ: AI มีความเสี่ยงด้านการหลอกลวง ฉ้อโกง รวมถึงการใช้โฆษณาชวนเชื่อทางการเมือง

คําถาม: ทําไมต้องเรียนรู้เรื่อง AI

คําตอบ: เพื่อให้รู้เท่าทันและปรับตัวให้ทันต่อเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลง

คําถาม: AI จะมีบทบาทอย่างไรในอนาคต

คําตอบ: AI จะมีบทบาทมากขึ้นในทุกด้าน ทั้งงานสร้างสรรค์ การทํางาน และอาจมีหุ่นยนต์ที่ฉลาดเทียบเท่ามนุษย์

Leave a Reply

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *