เคล็ดลับในการชีวิตแห่งการอัตโนมัติงานด้วย AI

สวัสดีครับผมชื่อ เจ็ท ผมเป็นผู้เชี่ยวชาญด้าน AI และการอัตโนมัติ วันนี้ผมอยากจะแบ่งปันวิดีโอนี้กับทุกคนเพราะมันอธิบายวิธีการใช้ AI ในการอัตโนมัติงานประจําวันได้อย่างลงตัว ผมเชื่อว่ามันจะช่วยให้ทุกคนประหยัดเวลาและมีประสิทธิภาพในการทํางานมากขึ้น

วิดีโอนี้สร้างโดย Matt Wolf จากช่อง Future Tools บน YouTube ซึ่งเป็นช่องที่มุ่งเน้นการสอนเกี่ยวกับ AI และเครื่องมือต่างๆ Matt เป็นผู้เชี่ยวชาญด้าน AI และมีประสบการณ์มากมายในการสร้าง automations ต่างๆ ด้วย AI

สรุปสาระสําคัญของวิดีโอ

 • การใช้ Gmail trigger ใน Make.com เพื่อสรุปอีเมลโดยอัตโนมัติด้วย GPT-3 ผ่าน Slack
 • การใช้ RSS trigger ใน Make.com เพื่อติดตามข่าวสารจาก OpenAI แล้วสรุปด้วย GPT-3 ส่งแจ้งเตือนทาง Slack
 • การใช้เครื่องมือต่างๆ เช่น Make.com, GPT-3, 11 Labs เพื่ออัตโนมัติกระบวนการทํางานประจําวัน
 • ตัวอย่าง automations ที่ช่วยประหยัดเวลาและเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางาน

ขั้นตอนในการสร้าง automations

1. สร้าง Gmail Trigger ใน Make.com

 • เลือก Gmail module, กําหนด folder ที่ต้องการติดตาม เช่น folder “lazy”
 • ตั้ง criteria เป็น all emails

2. ใช้ GPT-3 สรุปอีเมล

 • เพิ่ม GPT-3 module เลือก create chat completion
 • ป้อน email text เข้าไปใน prompt เพื่อให้ GPT สรุป

3. ส่งผลลัพธ์ไปยัง Slack

 • เพิ่ม Slack module, สร้าง channel ใหม่สําหรับ automations
 • ป้อน summary จาก GPT เข้าไปใน Slack message

4. ทดสอบให้ระบบทํางานอัตโนมัติ

 • ทดสอบ run automation เพื่อให้แน่ใจว่าระบบทํางานได้ตามต้องการ
 • ปรับ schedule ตามความเหมาะสม เช่น ทํางานทุกวันเวลา 10 น.

ทรัพยากรที่กล่าวถึงในวิดีโอ

 • Make.com – เครื่องมือสําหรับสร้าง workflow automations
 • GPT-3 – AI model จาก OpenAI สําหรับสร้าง text ตอบกลับ
 • 11 Labs – AI platform สําหรับ text-to-speech
 • Slack – Platform สําหรับการสื่อสารและรับ notifications

คําแนะนําของผม

สําหรับผู้ที่สนใจการประยุกต์ใช้ AI เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางาน ผมแนะนําให้เริ่มจาก automations ง่ายๆ ก่อน เช่น การใช้ GPT-3 สรุปอีเมลหรือเอกสารต่างๆ จากนั้นค่อยๆ เพิ่ม trigger อื่นๆ เข้าไป เช่น RSS, Google Calendar ฯลฯ และมองหาโอกาสนํา AI มาช่วยอัตโนมัติงานประจําให้มากที่สุด

FAQ

คําถาม: Make.com คืออะไร

คําตอบ: Make.com เป็นเครื่องมือสําหรับสร้าง workflow automations โดยช่วยเชื่อมต่อเครื่องมือต่างๆ เข้าด้วยกันและทํางานอัตโนมัติตาม trigger

คําถาม: จําเป็นต้องใช้ GPT-3 เท่านั้นในการสร้าง automations เหล่านี้หรือไม่

คําตอบ: ไม่จําเป็น เราสามารถใช้ AI models อื่นๆ แทน GPT-3 ได้ เช่น GPT-2, BERT เป็นต้น

คําถาม: จําเป็นต้องเสียค่าใช้จ่ายหรือไม่ในการใช้งานเครื่องมือเหล่านี้

คําตอบ: บางเครื่องมือ เช่น Make.com มีแพ็กเกจที่ต้องเสียค่าใช้จ่าย แต่เครื่องมือบางอย่างเช่น GPT-3 มี free tier ที่ใช้งานได้

คําถาม: จําเป็นต้องมีความรู้ทางเทคนิคมากไหมในการสร้าง automations เหล่านี้

คําตอบ: ไม่จําเป็นมาก เครื่องมือส่วนใหญ่มีหน้าตาแบบ drag & drop ที่ใช้งานง่าย แต่ก็ต้องมีพื้นฐานบางอย่าง

Leave a Reply

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *