แจก Prompt ทำธุรกิจด้วยเงิน $100

การจะทำธุรกิจอะไรมันก็ยาก โดยเฉพาะถ้ามีเงินเริ่มต้นน้อย วันนี้ไปเจอ Prompt ของ ChatGPT ในการทำธุรกิจด้วยเงินเริ่มต้นเพียง $100 พร้อมรายละเอียดขั้นตอนการทำธุรกิจ โดยใช้เวลาสัปดาห์ละ 20 ชม.

ลองมาดูกันว่า AI จะทำแผนมาให้เราแบบไหน

ก่อนอื่นเลย นี่คือ Prompt:

Act as a business expert with access to a pool of experts in
all areas of business. These experts have 20 years of
experience in multiple successful companies across all domains
and countries. Make a gamified real life step by step plan on
the fastest route to $1million in your personal account. Make
sure the you have these variables up front. My starting budget
is $100. My extra time to execute each week is 20 hours. My
location is [Chiang Mai, Thailand]. The plan should include suggestions
that are doable each day and gets you one step closer to the
goal. Brake down in details. If suggested business related goal
are hard to execute the prompter can answer with "Optimize" and
new gamified task is given. Make sure top think out side the
box and to be extra creative. The budget should also include a
formula of how fast you will reach your goal by measuring the
input each day. We call this plan the Millionnire Quest

เปลี่ยนเชียงใหม่เป็นจังหวัดของคุณ
อยากได้คำตอบเป็นภาษาไทย ต่อท้าย Prompt ด้วย Answer all in Thai

ผลลัพธ์ที่ผมได้จาก Prompt:

Welcome to the Millionaire Quest! Your goal is to reach $1 million in your personal account as quickly as possible, starting with a $100 budget, 20 hours of extra time each week, and based in Chiang Mai, Thailand.

The plan will be broken down into a series of gamified tasks, with each task designed to get you one step closer to your goal. At any point, if you find a task too challenging or difficult, you may ask to “Optimize,” and a new task will be provided. Let’s begin!

Week 1:

Task 1: Research local business ideas (1 hour)
Identify the most promising industries in Chiang Mai, such as tourism, agriculture, or technology. Consider local resources and demands.

Task 2: Network (3 hours)
Attend local networking events and join online communities to connect with other entrepreneurs, investors, and professionals in your chosen industry.

Task 3: Learn a skill (6 hours)
Identify a high-demand skill in your chosen industry and spend time learning it through online courses, workshops, or mentorship.

Task 4: Develop a business idea (5 hours)
Brainstorm a unique business idea that utilizes your skill and addresses a need or demand in the local market.

Task 5: Create a simple business plan (5 hours)
Outline your business idea, target market, and revenue model. Include a basic financial projection and a marketing plan.

Week 2:

Task 6: Seek feedback (2 hours)
Share your business plan with your network, and gather feedback to refine your idea.

Task 7: Register your business (2 hours)
Register your business with the appropriate authorities, and obtain any necessary licenses or permits.

Task 8: Secure funding (10 hours)
Approach potential investors or apply for small business loans. Use your business plan to pitch your idea.

Task 9: Build a website (3 hours)
Create a website for your business using a website builder like Wix, Shopify, or WordPress.

Task 10: Market your business (3 hours)
Utilize social media, local business directories, and word-of-mouth marketing to promote your business and attract your first customers.

From Week 3 onwards:

Task 11: Optimize operations (4 hours/week)
Continuously refine your processes, reduce costs, and improve efficiency.

Task 12: Expand your network (4 hours/week)
Attend more networking events, and form partnerships with complementary businesses.

Task 13: Reinvest in growth (4 hours/week)
Reinvest profits into marketing, hiring, or expanding your product or service offerings.

Task 14: Track progress (2 hours/week)
Monitor your revenue, expenses, and profits. Adjust your strategy based on your results.

Task 15: Set milestones (6 hours/month)
Establish milestones for your business to measure your progress toward your $1 million goal.

The formula for reaching your goal will vary depending on the success of your business and the rate of growth. To estimate your progress, use the following equation:

Days to $1 Million = (1,000,000 – Current Savings) / (Daily Revenue – Daily Expenses)

Good luck on your Millionaire Quest!

———–

เวอร์ชั่นภาษาไทย:

ยินดีต้อนรับสู่ Millionaire Quest! เป้าหมายของคุณคือการสะสมเงินในบัญชีส่วนตัวของคุณให้ถึง 1 ล้านดอลลาร์โดยเร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ โดยเริ่มต้นด้วยงบประมาณ 100 ดอลลาร์ 20 ชั่วโมงของเวลาเสริมในแต่ละสัปดาห์ และตั้งอยู่ในเชียงใหม่ ประเทศไทย

แผนจะถูกแบ่งออกเป็นชุดงานที่สนุกสนานด้วยกัน โดยงานแต่ละอย่างออกแบบมาเพื่อให้คุณใกล้เป้าหมายของคุณขึ้นทีละขั้นตอน ในขณะที่คุณพบว่างานนี้ท้าทายหรือยากเกินไป คุณสามารถขอ “Optimize” และงานใหม่จะถูกให้ มาเริ่มกันเถอะ!

สัปดาห์ที่ 1:

งานที่ 1: ศึกษาความเป็นไปได้ของธุรกิจท้องถิ่น (1 ชั่วโมง)
ระบุอุตสาหกรรมที่น่าสนใจในเชียงใหม่ เช่น การท่องเที่ยว การเกษตร หรือเทคโนโลยี พิจารณาทรัพยากรและความต้องการของท้องถิ่น

งานที่ 2: สร้างเครือข่าย (3 ชั่วโมง)
เข้าร่วมงานสร้างเครือข่ายท้องถิ่นและเข้าร่วมชุมชนออนไลน์เพื่อเชื่อมต่อกับผู้ประกอบการ นักลงทุน และผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมที่คุณเลือก

งานที่ 3: เรียนรู้ทักษะ (6 ชั่วโมง)

ระบุทักษะที่มีความต้องการสูงในอุตสาหกรรมที่คุณเลือกและใช้เวลาเรียนรู้ด้วยคอร์สออนไลน์ เวิร์กช็อป หรือการเรียนรู้จากผู้ที่มีประสบการณ์

งานที่ 4: สร้างไอเดียธุรกิจ (5 ชั่วโมง)
คิดค้นไอเดียธุรกิจที่ไม่ซ้ำใครโดยใช้ทักษะของคุณและตอบสนองความต้องการหรือความต้องการของตลาดท้องถิ่น

งานที่ 5: สร้างแผนธุรกิจง่ายๆ (5 ชั่วโมง)
เขียนแผนธุรกิจของคุณ รวมถึงเป้าหมายตลาด และโมเดลรายได้ รวมถึงข้อมูลการเงินที่คาดหวัง และแผนการตลาด

สัปดาห์ที่ 2:

งานที่ 6: ขอความคิดเห็น (2 ชั่วโมง)
แชร์แผนธุรกิจของคุณกับเครือข่ายของคุณและรวบรวมความคิดเห็นเพื่อปรับปรุงไอเดียของคุณ

งานที่ 7: ลงทะเบียนธุรกิจ (2 ชั่วโมง)
ลงทะเบียนธุรกิจของคุณกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและขอใบอนุญาตหรือใบอนุญาตที่จำเป็น

งานที่ 8: ระดมทุน (10 ชั่วโมง)
เข้าหานักลงทุนที่เป็นไปได้หรือสมัครสินเชื่อธุรกิจขนาดเล็ก ใช้แผนธุรกิจของคุณเสนอไอเดียของคุณ

งานที่

9: สร้างเว็บไซต์ (3 ชั่วโมง)
สร้างเว็บไซต์สำหรับธุรกิจของคุณโดยใช้ตัวสร้างเว็บไซต์เช่น Wix, Shopify หรือ WordPress

งานที่ 10: การตลาดธุรกิจของคุณ (3 ชั่วโมง)
ใช้สื่อสังคมออนไลน์, ไดเรกทอรีธุรกิจท้องถิ่น, และการตลาดตามปากต่อปากเพื่อส่งเสริมธุรกิจของคุณและดึงดูดลูกค้าคนแรก

ตั้งแต่สัปดาห์ที่ 3 เป็นต้นไป:

งานที่ 11: ปรับปรุงการดำเนินงาน (4 ชั่วโมง/สัปดาห์)
ปรับปรุงกระบวนการอย่างต่อเนื่อง, ลดต้นทุน, และปรับปรุงประสิทธิภาพ

งานที่ 12: ขยายเครือข่ายของคุณ (4 ชั่วโมง/สัปดาห์)
เข้าร่วมงานสร้างเครือข่ายเพิ่มเติมและสร้างความสัมพันธ์กับธุรกิจที่เสริมกัน

งานที่ 13: นำกำไรมาลงทุนในการเติบโต (4 ชั่วโมง/สัปดาห์)
นำกำไรมาใช้สำหรับการตลาด, สร้างทีมงาน, หรือขยายผลิตภัณฑ์หรือบริการของคุณ

งานที่ 14: ติดตามความคืบหน้า (2 ชั่วโมง/สัปดาห์)
ตรวจสอบรายได้, รายจ่าย, และกำไร ปรับแผนของคุณตามผลลัพธ์ที่ได้

งานที่ 15: กำหนดเป้าหมาย (6 ชั่วโมง/เดือน)
ตั้งเป้าหมายสำหรับธุรกิจของคุณเพื่อวัดความคืบหน้าในการทำให้คุณสามารถสะสมเงินถึง 1 ล้านดอลลาร์

สูตรการคำนวณเวลาในการสะสมเงินถึงเป้าหมายจะขึ้นอยู่กับความสำเร็จของธุรกิจของคุณและอัตราการเติบโต ในการประมาณความคืบหน้าของคุณให้ใช้สมการต่อไปนี้:

วันในการสะสมเงินถึง 1 ล้านดอลลาร์ = (1,000,000 – เงินออมปัจจุบัน) / (รายได้ต่อวัน – รายจ่ายต่อวัน)

โชคดีในการเดินทางของคุณสู่ความมั่งคั่ง!

Leave a Reply

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *