082-ค่าสถิติสำคัญที่ควรรู้ใน report และการปรับแต่ง report เพื่อแสดงค่าเหล่านั้นให้เราเห็น

ข้อมูลส่วนนี้เฉพาะสมาชิกเท่านั้น หากต้องการสมัครสมาชิก คลิกที่นี่