066-เข้าใจถึงค่า Quality Score และองค์ประกอบที่ทำให้ค่านี้สูงขึ้น Click Through Rate Ad Relevancy Landing Page

ข้อมูลส่วนนี้เฉพาะสมาชิกเท่านั้น หากต้องการสมัครสมาชิก คลิกที่นี่

หากเป็นสมาชิกอยู่แล้ว เข้าระบบที่นี่